מקטע זמן
בקרה 00:03:22.657
בקרה 00:20:30.767
בקרה 00:40:11.347
בקרה 01:01:04.990