תוצאה
קטגוריה
24 / 24
100%
מגדר
49 / 49
100%
כללי
49 / 49
100%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:35.457
בקרה 00:14:05.373