תוצאה
קטגוריה
25 / 25
100%
מגדר
49 / 48
98%
כללי
49 / 48
98%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:05.010
בקרה 00:05:45.230
בקרה 00:24:37.287
בקרה 00:47:02.103
בקרה 00:51:48.110
בקרה 00:51:49.427