תוצאה
קטגוריה
25 / 24
96%
מגדר
49 / 47
96%
כללי
49 / 47
96%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:05.240
בקרה 00:05:13.443
בקרה 00:24:14.290
בקרה 00:44:36.373