מקטע זמן
זינוק 00:00:09.837
בקרה 00:05:20.197
בקרה 00:22:39.563
בקרה 00:41:08.407