מקטע זמן
זינוק 00:00:06.987
בקרה 00:05:41.200
בקרה 00:22:29.293
בקרה 00:41:05.153