מקטע זמן
זינוק 00:00:07.737
בקרה 00:04:43.200
בקרה 00:20:35.820
בקרה 00:39:37.700