מקטע זמן
זינוק 00:00:01.887
בקרה 00:04:34.773
בקרה 00:11:15.970
בקרה 00:18:37.660