מקטע זמן
זינוק 00:00:06.990
בקרה 00:05:03.447
בקרה 00:21:31.640
בקרה 00:38:56.170