מקטע זמן
זינוק 00:00:01.827
בקרה 00:04:40.273
בקרה 00:11:16.830
בקרה 00:18:01.300