מקטע זמן
זינוק 00:00:05.740
בקרה 00:04:34.953
בקרה 00:21:37.310
בקרה 00:37:58.427