מקטע זמן
בקרה 00:04:42.230
בקרה 00:11:02.970
בקרה 00:17:29.670