מקטע זמן
זינוק 00:00:06.740
בקרה 00:04:59.370
בקרה 00:20:41.320
בקרה 00:37:43.140