מקטע זמן
זינוק 00:00:05.243
בקרה 00:04:56.197
בקרה 00:20:54.817
בקרה 00:37:35.290