מקטע זמן
זינוק 00:00:07.490
בקרה 00:04:58.207
בקרה 00:21:08.817
בקרה 00:37:14.183