מקטע זמן
זינוק 00:00:07.487
בקרה 00:04:18.200
בקרה 00:20:03.577
בקרה 00:36:56.220