מקטע זמן
זינוק 00:00:04.990
בקרה 00:04:30.943
בקרה 00:19:41.577
בקרה 00:36:28.260