תוצאה
קטגוריה
24 / 18
75%
מגדר
49 / 36
74%
כללי
49 / 36
74%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:07.820
בקרה 00:05:03.197
בקרה 00:20:23.570
בקרה 00:36:19.190