מקטע זמן
זינוק 00:00:02.817
בקרה 00:03:22.280
בקרה 00:21:57.383
בקרה 00:40:41.010
בקרה 00:58:42.597
בקרה 01:16:36.947