תוצאה
קטגוריה
25 / 18
72%
מגדר
49 / 35
72%
כללי
49 / 35
72%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:06.780
בקרה 00:04:49.310
בקרה 00:19:56.740
בקרה 00:35:51.197