תוצאה
קטגוריה
25 / 17
68%
מגדר
49 / 34
70%
כללי
49 / 34
70%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:05.997
בקרה 00:04:27.950
בקרה 00:19:06.330
בקרה 00:35:36.447