מקטע זמן
זינוק 00:00:04.317
בקרה 00:03:58.170
בקרה 00:15:25.937
בקרה 00:26:46.597
בקרה 00:38:13.250