מקטע זמן
זינוק 00:00:05.563
בקרה 00:03:47.310
בקרה 00:14:14.693
בקרה 00:25:35.103
בקרה 00:37:13.400