מקטע זמן
זינוק 00:00:04.337
בקרה 00:04:07.463
בקרה 00:20:13.323
בקרה 00:35:31.947