תוצאה
קטגוריה
25 / 15
60%
מגדר
49 / 32
66%
כללי
49 / 32
66%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:03.827
בקרה 00:04:21.953
בקרה 00:19:10.583
בקרה 00:35:01.783