תוצאה
קטגוריה
25 / 14
57%
מגדר
49 / 31
64%
כללי
49 / 31
64%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:05.763
בקרה 00:04:29.330
בקרה 00:18:41.333
בקרה 00:34:38.957