תוצאה
קטגוריה
25 / 13
52%
מגדר
49 / 29
60%
כללי
49 / 29
60%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:05.330
בקרה 00:04:40.457
בקרה 00:18:51.847
בקרה 00:34:17.960
בקרה 00:50:19.880