תוצאה
קטגוריה
24 / 16
67%
מגדר
49 / 28
58%
כללי
49 / 28
58%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:06.010
בקרה 00:04:32.207
בקרה 00:19:04.333
בקרה 00:34:08.970
בקרה 00:49:37.833