תוצאה
קטגוריה
24 / 15
63%
מגדר
49 / 27
56%
כללי
49 / 27
56%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:06.997
בקרה 00:04:19.453
בקרה 00:19:32.337
בקרה 00:34:13.957
בקרה 00:49:27.587