תוצאה
קטגוריה
24 / 14
59%
מגדר
49 / 26
54%
כללי
49 / 26
54%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:06.990
בקרה 00:04:33.950
בקרה 00:18:54.820
בקרה 00:33:53.960
סיום 00:48:54.880