תוצאה
קטגוריה
25 / 12
48%
מגדר
49 / 25
52%
כללי
49 / 25
52%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:05.513
בקרה 00:04:33.360
בקרה 00:18:31.870
בקרה 00:33:06.223
בקרה 00:48:42.340