תוצאה
קטגוריה
25 / 11
44%
מגדר
49 / 24
49%
כללי
49 / 24
49%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:04.577
בקרה 00:04:10.953
בקרה 00:19:18.330
בקרה 00:33:51.213
בקרה 00:48:20.593