תוצאה
קטגוריה
25 / 10
40%
מגדר
49 / 23
47%
כללי
49 / 23
47%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:04.750
בקרה 00:04:13.463
בקרה 00:18:32.837
בקרה 00:33:41.450
בקרה 00:47:44.110