מקטע זמן
זינוק 00:00:05.517
בקרה 00:04:22.953
בקרה 00:17:47.593
בקרה 00:31:36.480
בקרה 00:45:47.117