תוצאה
קטגוריה
24 / 13
55%
מגדר
49 / 21
43%
כללי
49 / 21
43%
Laps
מקטע זמן
זינוק 00:00:07.743
בקרה 00:04:31.440
בקרה 00:17:51.353
בקרה 00:31:28.480
בקרה 00:44:43.137