מקטע זמן
זינוק 00:00:06.487
בקרה 00:04:26.330
בקרה 00:17:45.853
בקרה 00:31:11.983
בקרה 00:44:36.873