מקטע זמן
זינוק 00:00:04.490
בקרה 00:04:07.953
בקרה 00:17:14.597
בקרה 00:30:58.987
בקרה 00:44:22.377