מקטע זמן
זינוק 00:00:08.327
בקרה 00:04:41.447
בקרה 00:17:39.103
בקרה 00:30:56.497
בקרה 00:44:20.627