מקטע זמן
זינוק 00:00:03.740
בקרה 00:03:59.460
בקרה 00:16:44.100
בקרה 00:30:05.737
בקרה 00:43:08.430