מקטע זמן
זינוק 00:00:04.490
בקרה 00:04:16.203
בקרה 00:16:55.430
בקרה 00:29:59.497
בקרה 00:43:03.137