מקטע זמן
זינוק 00:00:03.060
בקרה 00:03:47.453
בקרה 00:16:12.863
בקרה 00:29:17.000
בקרה 00:42:45.390