מקטע זמן
זינוק 00:00:06.257
בקרה 00:04:01.317
בקרה 00:16:20.103
בקרה 00:29:26.500
בקרה 00:42:13.893