מקטע זמן
זינוק 00:00:02.717
בקרה 00:02:54.167
בקרה 00:16:32.547
בקרה 00:30:50.430
בקרה 00:46:17.537
בקרה 01:01:53.903