מקטע זמן
זינוק 00:00:03.750
בקרה 00:03:41.457
בקרה 00:15:31.110
בקרה 00:28:11.190
בקרה 00:42:01.407