מקטע זמן
זינוק 00:00:02.943
בקרה 00:02:57.413
בקרה 00:16:37.400
בקרה 00:30:50.670
בקרה 00:45:34.360
בקרה 01:00:42.413