מקטע זמן
זינוק 00:00:03.740
בקרה 00:03:57.370
בקרה 00:16:13.103
בקרה 00:29:25.997
בקרה 00:41:52.147