מקטע זמן
זינוק 00:00:04.247
בקרה 00:03:59.203
בקרה 00:16:07.607
סיום 00:28:57.750
בקרה 00:41:48.147