מקטע זמן
זינוק 00:00:03.493
בקרה 00:03:46.957
בקרה 00:16:00.607
בקרה 00:28:34.757
בקרה 00:40:55.153