מקטע זמן
זינוק 00:00:03.040
בקרה 00:03:53.360
בקרה 00:15:26.613
בקרה 00:27:53.110
בקרה 00:40:31.800