מקטע זמן
זינוק 00:00:03.050
בקרה 00:03:46.457
בקרה 00:15:13.363
בקרה 00:27:44.253
בקרה 00:40:09.943